ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น
นักวิจัย : อรนุช ภาชื่น , อังสนา บุญธรรม , มณฑา เก่งการพานิช , ตุ๋ย ยังน้อย , จุฑาพร ทับเพ็ชร , วิวัฒน์ องค์สิงห์ , ธราดล เก่งการพานิช , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , นิวัต อุณฑพันธุ์ , เสริมพันธุ์ นิตย์นรา , ชนินทร์ เจริญกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/66783
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรนุช ภาชื่น , อังสนา บุญธรรม , มณฑา เก่งการพานิช , ตุ๋ย ยังน้อย , จุฑาพร ทับเพ็ชร , วิวัฒน์ องค์สิงห์ , ธราดล เก่งการพานิช , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , นิวัต อุณฑพันธุ์ , เสริมพันธุ์ นิตย์นรา , ชนินทร์ เจริญกุล . (2544). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรนุช ภาชื่น , อังสนา บุญธรรม , มณฑา เก่งการพานิช , ตุ๋ย ยังน้อย , จุฑาพร ทับเพ็ชร , วิวัฒน์ องค์สิงห์ , ธราดล เก่งการพานิช , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , นิวัต อุณฑพันธุ์ , เสริมพันธุ์ นิตย์นรา , ชนินทร์ เจริญกุล . 2544. "การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรนุช ภาชื่น , อังสนา บุญธรรม , มณฑา เก่งการพานิช , ตุ๋ย ยังน้อย , จุฑาพร ทับเพ็ชร , วิวัฒน์ องค์สิงห์ , ธราดล เก่งการพานิช , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , นิวัต อุณฑพันธุ์ , เสริมพันธุ์ นิตย์นรา , ชนินทร์ เจริญกุล . "การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
อรนุช ภาชื่น , อังสนา บุญธรรม , มณฑา เก่งการพานิช , ตุ๋ย ยังน้อย , จุฑาพร ทับเพ็ชร , วิวัฒน์ องค์สิงห์ , ธราดล เก่งการพานิช , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , นิวัต อุณฑพันธุ์ , เสริมพันธุ์ นิตย์นรา , ชนินทร์ เจริญกุล . การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.