ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด
นักวิจัย : จิราพร สิทธิถาวร , เกษแก้ว เพียรทวีชัย , ชวลิต กฤษเพชรรัตน์ , วิภาวดี แมนมนตรี , วรวรรณ ชุมเปีย , วีรจิตต์ โชติมงคล , วัชรา บุญสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/66738
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราพร สิทธิถาวร , เกษแก้ว เพียรทวีชัย , ชวลิต กฤษเพชรรัตน์ , วิภาวดี แมนมนตรี , วรวรรณ ชุมเปีย , วีรจิตต์ โชติมงคล , วัชรา บุญสวัสดิ์ . (2544). การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิราพร สิทธิถาวร , เกษแก้ว เพียรทวีชัย , ชวลิต กฤษเพชรรัตน์ , วิภาวดี แมนมนตรี , วรวรรณ ชุมเปีย , วีรจิตต์ โชติมงคล , วัชรา บุญสวัสดิ์ . 2544. "การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิราพร สิทธิถาวร , เกษแก้ว เพียรทวีชัย , ชวลิต กฤษเพชรรัตน์ , วิภาวดี แมนมนตรี , วรวรรณ ชุมเปีย , วีรจิตต์ โชติมงคล , วัชรา บุญสวัสดิ์ . "การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
จิราพร สิทธิถาวร , เกษแก้ว เพียรทวีชัย , ชวลิต กฤษเพชรรัตน์ , วิภาวดี แมนมนตรี , วรวรรณ ชุมเปีย , วีรจิตต์ โชติมงคล , วัชรา บุญสวัสดิ์ . การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.