ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์ตัวตรวจสอบที่จำเพาะต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์ตัวตรวจสอบที่จำเพาะต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei
นักวิจัย : สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , รศนา วงศ์รัตนชีวิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/66735
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , รศนา วงศ์รัตนชีวิน . (2545). การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์ตัวตรวจสอบที่จำเพาะต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , รศนา วงศ์รัตนชีวิน . 2545. "การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์ตัวตรวจสอบที่จำเพาะต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , รศนา วงศ์รัตนชีวิน . "การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์ตัวตรวจสอบที่จำเพาะต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , รศนา วงศ์รัตนชีวิน . การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์ตัวตรวจสอบที่จำเพาะต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.