ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจแอนติเอชไอวีจากน้ำลายแทนเลือด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจแอนติเอชไอวีจากน้ำลายแทนเลือด
นักวิจัย : อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ , สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/66698
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ , สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ . (2541). การตรวจแอนติเอชไอวีจากน้ำลายแทนเลือด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ , สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ . 2541. "การตรวจแอนติเอชไอวีจากน้ำลายแทนเลือด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ , สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ . "การตรวจแอนติเอชไอวีจากน้ำลายแทนเลือด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ , สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ . การตรวจแอนติเอชไอวีจากน้ำลายแทนเลือด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.