ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา
นักวิจัย : อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , กาญจนา เลิศมีมงคลชัย , วิภาวดี แมนมนตรี , เบญจมาศ อินทรโภคา , ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ , วัชรา บุญสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/66684
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , กาญจนา เลิศมีมงคลชัย , วิภาวดี แมนมนตรี , เบญจมาศ อินทรโภคา , ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ , วัชรา บุญสวัสดิ์ . (2541). การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , กาญจนา เลิศมีมงคลชัย , วิภาวดี แมนมนตรี , เบญจมาศ อินทรโภคา , ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ , วัชรา บุญสวัสดิ์ . 2541. "การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , กาญจนา เลิศมีมงคลชัย , วิภาวดี แมนมนตรี , เบญจมาศ อินทรโภคา , ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ , วัชรา บุญสวัสดิ์ . "การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , กาญจนา เลิศมีมงคลชัย , วิภาวดี แมนมนตรี , เบญจมาศ อินทรโภคา , ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ , วัชรา บุญสวัสดิ์ . การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.