ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาวที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงโดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาวที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงโดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์
นักวิจัย : พวงรัตน์ ภักดีโชติ , ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ , วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/66504
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พวงรัตน์ ภักดีโชติ , ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ , วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ . (2549). ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาวที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงโดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พวงรัตน์ ภักดีโชติ , ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ , วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ . 2549. "ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาวที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงโดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พวงรัตน์ ภักดีโชติ , ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ , วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ . "ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาวที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงโดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
พวงรัตน์ ภักดีโชติ , ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ , วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ . ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาวที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงโดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.