ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย
นักวิจัย : เอื้อมพร คชการ , นิกร ดุสิตสิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/66445
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอื้อมพร คชการ , นิกร ดุสิตสิน . (2547). สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เอื้อมพร คชการ , นิกร ดุสิตสิน . 2547. "สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เอื้อมพร คชการ , นิกร ดุสิตสิน . "สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
เอื้อมพร คชการ , นิกร ดุสิตสิน . สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.