ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ
นักวิจัย : จงกล ตั้งอุสาหะ , เขมิกา ยามะรัต , รัตนา สินธุภัค , นิกร ดุสิตสิน , วีระ นิยมวัน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/66434
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จงกล ตั้งอุสาหะ , เขมิกา ยามะรัต , รัตนา สินธุภัค , นิกร ดุสิตสิน , วีระ นิยมวัน . (2547). การวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จงกล ตั้งอุสาหะ , เขมิกา ยามะรัต , รัตนา สินธุภัค , นิกร ดุสิตสิน , วีระ นิยมวัน . 2547. "การวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จงกล ตั้งอุสาหะ , เขมิกา ยามะรัต , รัตนา สินธุภัค , นิกร ดุสิตสิน , วีระ นิยมวัน . "การวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
จงกล ตั้งอุสาหะ , เขมิกา ยามะรัต , รัตนา สินธุภัค , นิกร ดุสิตสิน , วีระ นิยมวัน . การวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.