ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษามาตรการการคัดกรอง และความชุกของโรคต้อหินในผู้สูงอายุ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษามาตรการการคัดกรอง และความชุกของโรคต้อหินในผู้สูงอายุ
นักวิจัย : รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , รจิต ตู้จินดา , อภิชาติ สิงคาลวณิช , ประเสริฐ อัสสันตชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/66413
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , รจิต ตู้จินดา , อภิชาติ สิงคาลวณิช , ประเสริฐ อัสสันตชัย . (2547). การศึกษามาตรการการคัดกรอง และความชุกของโรคต้อหินในผู้สูงอายุ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , รจิต ตู้จินดา , อภิชาติ สิงคาลวณิช , ประเสริฐ อัสสันตชัย . 2547. "การศึกษามาตรการการคัดกรอง และความชุกของโรคต้อหินในผู้สูงอายุ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , รจิต ตู้จินดา , อภิชาติ สิงคาลวณิช , ประเสริฐ อัสสันตชัย . "การศึกษามาตรการการคัดกรอง และความชุกของโรคต้อหินในผู้สูงอายุ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , รจิต ตู้จินดา , อภิชาติ สิงคาลวณิช , ประเสริฐ อัสสันตชัย . การศึกษามาตรการการคัดกรอง และความชุกของโรคต้อหินในผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.