ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน
นักวิจัย : อุไรวรรณ โฆสิตานนท์ , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , ประเสริฐ อัสสันตชัย , อุบลรัตน์ สันตวัตร , จันทพงษ์ วะสี , พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/66411
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุไรวรรณ โฆสิตานนท์ , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , ประเสริฐ อัสสันตชัย , อุบลรัตน์ สันตวัตร , จันทพงษ์ วะสี , พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ . (2547). การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุไรวรรณ โฆสิตานนท์ , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , ประเสริฐ อัสสันตชัย , อุบลรัตน์ สันตวัตร , จันทพงษ์ วะสี , พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ . 2547. "การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุไรวรรณ โฆสิตานนท์ , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , ประเสริฐ อัสสันตชัย , อุบลรัตน์ สันตวัตร , จันทพงษ์ วะสี , พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ . "การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
อุไรวรรณ โฆสิตานนท์ , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , ประเสริฐ อัสสันตชัย , อุบลรัตน์ สันตวัตร , จันทพงษ์ วะสี , พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ . การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.