ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
นักวิจัย : วิษณุ ธรรมลิขิตกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/66175
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิษณุ ธรรมลิขิตกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ . (2545). การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิษณุ ธรรมลิขิตกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ . 2545. "การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิษณุ ธรรมลิขิตกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ . "การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
วิษณุ ธรรมลิขิตกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ . การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.