ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ
นักวิจัย : จงกล ตั้งอุสาหะ , นิกร ดุสิตสิน , สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ , ยุพา อ่อนท้วม , ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ , ศรีริน สินธุภัค
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/65920
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จงกล ตั้งอุสาหะ , นิกร ดุสิตสิน , สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ , ยุพา อ่อนท้วม , ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ , ศรีริน สินธุภัค . (2542). โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จงกล ตั้งอุสาหะ , นิกร ดุสิตสิน , สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ , ยุพา อ่อนท้วม , ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ , ศรีริน สินธุภัค . 2542. "โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จงกล ตั้งอุสาหะ , นิกร ดุสิตสิน , สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ , ยุพา อ่อนท้วม , ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ , ศรีริน สินธุภัค . "โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
จงกล ตั้งอุสาหะ , นิกร ดุสิตสิน , สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ , ยุพา อ่อนท้วม , ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ , ศรีริน สินธุภัค . โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.