ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแอนนติบอดีต่อเกล็ดเลือดในสตรีตั้งครรภ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแอนนติบอดีต่อเกล็ดเลือดในสตรีตั้งครรภ์
นักวิจัย : อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ , สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/65788
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ , สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ . (2540). การศึกษาแอนนติบอดีต่อเกล็ดเลือดในสตรีตั้งครรภ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ , สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ . 2540. "การศึกษาแอนนติบอดีต่อเกล็ดเลือดในสตรีตั้งครรภ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ , สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ . "การศึกษาแอนนติบอดีต่อเกล็ดเลือดในสตรีตั้งครรภ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ , สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ . การศึกษาแอนนติบอดีต่อเกล็ดเลือดในสตรีตั้งครรภ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.