ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต
นักวิจัย : คมสัน สุริยะ , พรรณี ศิริวรรธนาภา , จิดารัตน์ พิมพ์ดีด , อภิชัย มงคล , ชวนันท์ ชาญศิลป์ , ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ , วัชนี หัตถพนม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/65658
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คมสัน สุริยะ , พรรณี ศิริวรรธนาภา , จิดารัตน์ พิมพ์ดีด , อภิชัย มงคล , ชวนันท์ ชาญศิลป์ , ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ , วัชนี หัตถพนม . (2540). การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คมสัน สุริยะ , พรรณี ศิริวรรธนาภา , จิดารัตน์ พิมพ์ดีด , อภิชัย มงคล , ชวนันท์ ชาญศิลป์ , ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ , วัชนี หัตถพนม . 2540. "การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คมสัน สุริยะ , พรรณี ศิริวรรธนาภา , จิดารัตน์ พิมพ์ดีด , อภิชัย มงคล , ชวนันท์ ชาญศิลป์ , ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ , วัชนี หัตถพนม . "การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
คมสัน สุริยะ , พรรณี ศิริวรรธนาภา , จิดารัตน์ พิมพ์ดีด , อภิชัย มงคล , ชวนันท์ ชาญศิลป์ , ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ , วัชนี หัตถพนม . การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.