ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟลอนร่วมกับเซฟิโรลกับการใช้สบู่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟลอนร่วมกับเซฟิโรลกับการใช้สบู่
นักวิจัย : ลาวัลย์ สมบูรณ์ , กรรณิการ์ กันธะรักษา , อัมพร วิมลเกษม , จันทิรา ภาวิไล , จงรักษ์ ชลานันท์ , วิลาวัณย์ รินทร์ศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/65569
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลาวัลย์ สมบูรณ์ , กรรณิการ์ กันธะรักษา , อัมพร วิมลเกษม , จันทิรา ภาวิไล , จงรักษ์ ชลานันท์ , วิลาวัณย์ รินทร์ศรี . (2535). เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟลอนร่วมกับเซฟิโรลกับการใช้สบู่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ลาวัลย์ สมบูรณ์ , กรรณิการ์ กันธะรักษา , อัมพร วิมลเกษม , จันทิรา ภาวิไล , จงรักษ์ ชลานันท์ , วิลาวัณย์ รินทร์ศรี . 2535. "เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟลอนร่วมกับเซฟิโรลกับการใช้สบู่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ลาวัลย์ สมบูรณ์ , กรรณิการ์ กันธะรักษา , อัมพร วิมลเกษม , จันทิรา ภาวิไล , จงรักษ์ ชลานันท์ , วิลาวัณย์ รินทร์ศรี . "เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟลอนร่วมกับเซฟิโรลกับการใช้สบู่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2535. Print.
ลาวัลย์ สมบูรณ์ , กรรณิการ์ กันธะรักษา , อัมพร วิมลเกษม , จันทิรา ภาวิไล , จงรักษ์ ชลานันท์ , วิลาวัณย์ รินทร์ศรี . เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟลอนร่วมกับเซฟิโรลกับการใช้สบู่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2535.