ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น
นักวิจัย : วลัยพร สถิตวิบูรณ์ , สายยนต์ สีหาบัว , จริยา ชมวารินทร์ , จริยา หาญวจนวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/65566
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วลัยพร สถิตวิบูรณ์ , สายยนต์ สีหาบัว , จริยา ชมวารินทร์ , จริยา หาญวจนวงศ์ . (2548). การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วลัยพร สถิตวิบูรณ์ , สายยนต์ สีหาบัว , จริยา ชมวารินทร์ , จริยา หาญวจนวงศ์ . 2548. "การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วลัยพร สถิตวิบูรณ์ , สายยนต์ สีหาบัว , จริยา ชมวารินทร์ , จริยา หาญวจนวงศ์ . "การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
วลัยพร สถิตวิบูรณ์ , สายยนต์ สีหาบัว , จริยา ชมวารินทร์ , จริยา หาญวจนวงศ์ . การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.