ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ
นักวิจัย : สุระชัย ศิลาวรรณ , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , สาธิต ศรีธรรมานุสาร , ธนเดช สัจจวัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/65415
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุระชัย ศิลาวรรณ , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , สาธิต ศรีธรรมานุสาร , ธนเดช สัจจวัฒนา . (2548). การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุระชัย ศิลาวรรณ , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , สาธิต ศรีธรรมานุสาร , ธนเดช สัจจวัฒนา . 2548. "การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุระชัย ศิลาวรรณ , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , สาธิต ศรีธรรมานุสาร , ธนเดช สัจจวัฒนา . "การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
สุระชัย ศิลาวรรณ , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , สาธิต ศรีธรรมานุสาร , ธนเดช สัจจวัฒนา . การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.