ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิจัย : สำลี ใจดี , พนิดา ดามาพงศ์ , เสมพล เล็กเฟื่องฟู , เฉลิม วราวิทย์ , นิวัฒน์ โกศลานันท์ , อายุตม์ ธรรมครองอาตม์ , เทวี วัฒนา , วสันต์ ตันติวิภาวิน , เตือนใจ อินทุโสมา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/65271
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สำลี ใจดี , พนิดา ดามาพงศ์ , เสมพล เล็กเฟื่องฟู , เฉลิม วราวิทย์ , นิวัฒน์ โกศลานันท์ , อายุตม์ ธรรมครองอาตม์ , เทวี วัฒนา , วสันต์ ตันติวิภาวิน , เตือนใจ อินทุโสมา . (2526). การประเมินผลสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สำลี ใจดี , พนิดา ดามาพงศ์ , เสมพล เล็กเฟื่องฟู , เฉลิม วราวิทย์ , นิวัฒน์ โกศลานันท์ , อายุตม์ ธรรมครองอาตม์ , เทวี วัฒนา , วสันต์ ตันติวิภาวิน , เตือนใจ อินทุโสมา . 2526. "การประเมินผลสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สำลี ใจดี , พนิดา ดามาพงศ์ , เสมพล เล็กเฟื่องฟู , เฉลิม วราวิทย์ , นิวัฒน์ โกศลานันท์ , อายุตม์ ธรรมครองอาตม์ , เทวี วัฒนา , วสันต์ ตันติวิภาวิน , เตือนใจ อินทุโสมา . "การประเมินผลสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2526. Print.
สำลี ใจดี , พนิดา ดามาพงศ์ , เสมพล เล็กเฟื่องฟู , เฉลิม วราวิทย์ , นิวัฒน์ โกศลานันท์ , อายุตม์ ธรรมครองอาตม์ , เทวี วัฒนา , วสันต์ ตันติวิภาวิน , เตือนใจ อินทุโสมา . การประเมินผลสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2526.