ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถแปรรูปกรดลิโทโคลิกให้เป็นกรดน้ำดีชนิดที่มีประโยชน์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถแปรรูปกรดลิโทโคลิกให้เป็นกรดน้ำดีชนิดที่มีประโยชน์
นักวิจัย : นลิน นิลอุบล , สง่า กุลปรีชา , สุนันทา คเชศะนันท์ , อ้อยทิพย์ กาญจนปัญจผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/65253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นลิน นิลอุบล , สง่า กุลปรีชา , สุนันทา คเชศะนันท์ , อ้อยทิพย์ กาญจนปัญจผล . (2531). การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถแปรรูปกรดลิโทโคลิกให้เป็นกรดน้ำดีชนิดที่มีประโยชน์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นลิน นิลอุบล , สง่า กุลปรีชา , สุนันทา คเชศะนันท์ , อ้อยทิพย์ กาญจนปัญจผล . 2531. "การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถแปรรูปกรดลิโทโคลิกให้เป็นกรดน้ำดีชนิดที่มีประโยชน์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นลิน นิลอุบล , สง่า กุลปรีชา , สุนันทา คเชศะนันท์ , อ้อยทิพย์ กาญจนปัญจผล . "การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถแปรรูปกรดลิโทโคลิกให้เป็นกรดน้ำดีชนิดที่มีประโยชน์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2531. Print.
นลิน นิลอุบล , สง่า กุลปรีชา , สุนันทา คเชศะนันท์ , อ้อยทิพย์ กาญจนปัญจผล . การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถแปรรูปกรดลิโทโคลิกให้เป็นกรดน้ำดีชนิดที่มีประโยชน์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2531.