ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า
นักวิจัย : นฤมล แสงประดับ , ชุติมา หาญจวนิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/65119
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล แสงประดับ , ชุติมา หาญจวนิช . (2554). การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล แสงประดับ , ชุติมา หาญจวนิช . 2554. "การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล แสงประดับ , ชุติมา หาญจวนิช . "การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
นฤมล แสงประดับ , ชุติมา หาญจวนิช . การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.