ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล
นักวิจัย : เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , เดโช ทองอร่าม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/64884
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , เดโช ทองอร่าม . (2552). การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , เดโช ทองอร่าม . 2552. "การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , เดโช ทองอร่าม . "การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , เดโช ทองอร่าม . การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.