ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน
นักวิจัย : เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , วสันต์ หล้าสร้อย , สุวัฒน์ ผาบจันดา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/64876
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , วสันต์ หล้าสร้อย , สุวัฒน์ ผาบจันดา . (2552). การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , วสันต์ หล้าสร้อย , สุวัฒน์ ผาบจันดา . 2552. "การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , วสันต์ หล้าสร้อย , สุวัฒน์ ผาบจันดา . "การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , วสันต์ หล้าสร้อย , สุวัฒน์ ผาบจันดา . การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.