ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
นักวิจัย : พัชรา เพชรวิโรจน์ชัย , เดชา เรืองอ่อน , ธัชชัย แสนเสนา , กนกพร บูชาบุญ , สมชาย ใบม่วง , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , พลชัย กลิ่นขจร , อมรชัย ประกอบยา , สุรัสวดี ภูมิพานิช , กฤษกร อุ้ยนิรันดรกุล , โสธรัตน์ อินสว่าง , สุกันฑ์ พึ่งกุล , สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ , เกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข , นิพนธ์ สุคันธเมศวร์ , นฤมล นุชเปลี่ยน , เชาวลิต ศิลปทอง , จันทนา พุฒิมงคลเจริญ , วิสุทธิ์ โชติกเสถียร , พิพัฒน์ เรืองงาม , สุเทพ ชุติรัตนพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/64859
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :