ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548
นักวิจัย : ลี่ลี อิงศรีสว่าง , สายสุดา สมชิต , อำไพ ทองธีรภาพ , เลิศวิทย์ โอวาสิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/64804
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลี่ลี อิงศรีสว่าง , สายสุดา สมชิต , อำไพ ทองธีรภาพ , เลิศวิทย์ โอวาสิทธิ์ . (2551). การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ลี่ลี อิงศรีสว่าง , สายสุดา สมชิต , อำไพ ทองธีรภาพ , เลิศวิทย์ โอวาสิทธิ์ . 2551. "การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ลี่ลี อิงศรีสว่าง , สายสุดา สมชิต , อำไพ ทองธีรภาพ , เลิศวิทย์ โอวาสิทธิ์ . "การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ลี่ลี อิงศรีสว่าง , สายสุดา สมชิต , อำไพ ทองธีรภาพ , เลิศวิทย์ โอวาสิทธิ์ . การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.