ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
นักวิจัย : ธิติ บวรรัตนารักษ์ , ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ , สุทัศน์ ยกส้าน , วิรุฬห์ สายคณิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/64793
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธิติ บวรรัตนารักษ์ , ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ , สุทัศน์ ยกส้าน , วิรุฬห์ สายคณิต . (2550). การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธิติ บวรรัตนารักษ์ , ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ , สุทัศน์ ยกส้าน , วิรุฬห์ สายคณิต . 2550. "การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธิติ บวรรัตนารักษ์ , ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ , สุทัศน์ ยกส้าน , วิรุฬห์ สายคณิต . "การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ธิติ บวรรัตนารักษ์ , ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ , สุทัศน์ ยกส้าน , วิรุฬห์ สายคณิต . การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.