ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในประเภทแผ่นเพื่อยึดตรึงกระดูก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในประเภทแผ่นเพื่อยึดตรึงกระดูก
นักวิจัย : นพรัตน์ กาญจนประยุธ , บัญชา รูปสวยดี , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , ศิริพร ดาวพิเศษ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/64605
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพรัตน์ กาญจนประยุธ , บัญชา รูปสวยดี , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , ศิริพร ดาวพิเศษ . (2544). การพัฒนาผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในประเภทแผ่นเพื่อยึดตรึงกระดูก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพรัตน์ กาญจนประยุธ , บัญชา รูปสวยดี , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , ศิริพร ดาวพิเศษ . 2544. "การพัฒนาผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในประเภทแผ่นเพื่อยึดตรึงกระดูก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพรัตน์ กาญจนประยุธ , บัญชา รูปสวยดี , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , ศิริพร ดาวพิเศษ . "การพัฒนาผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในประเภทแผ่นเพื่อยึดตรึงกระดูก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
นพรัตน์ กาญจนประยุธ , บัญชา รูปสวยดี , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , ศิริพร ดาวพิเศษ . การพัฒนาผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในประเภทแผ่นเพื่อยึดตรึงกระดูก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.