ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเพื่อสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเพื่อสอน ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย : มะลิวัลย์ ภัคดิ์ประไพ , บรรพต สุวรรณประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/64596
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มะลิวัลย์ ภัคดิ์ประไพ , บรรพต สุวรรณประเสริฐ . (2541). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเพื่อสอน ภาษาอังกฤษ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มะลิวัลย์ ภัคดิ์ประไพ , บรรพต สุวรรณประเสริฐ . 2541. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเพื่อสอน ภาษาอังกฤษ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มะลิวัลย์ ภัคดิ์ประไพ , บรรพต สุวรรณประเสริฐ . "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเพื่อสอน ภาษาอังกฤษ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
มะลิวัลย์ ภัคดิ์ประไพ , บรรพต สุวรรณประเสริฐ . การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเพื่อสอน ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.