ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด LiF แบบผลึกเดี่ยว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด LiF แบบผลึกเดี่ยว
นักวิจัย : เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , ก้องเกียรติ ภู่เกิด , ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา , จินตนา เหล่าไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/64573
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , ก้องเกียรติ ภู่เกิด , ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . (2542). การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด LiF แบบผลึกเดี่ยว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , ก้องเกียรติ ภู่เกิด , ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . 2542. "การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด LiF แบบผลึกเดี่ยว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , ก้องเกียรติ ภู่เกิด , ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . "การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด LiF แบบผลึกเดี่ยว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , ก้องเกียรติ ภู่เกิด , ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด LiF แบบผลึกเดี่ยว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.