ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา
นักวิจัย : ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ไพบูลย์ นวลนิล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/64553
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ไพบูลย์ นวลนิล . (2541). การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ไพบูลย์ นวลนิล . 2541. "การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ไพบูลย์ นวลนิล . "การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ไพบูลย์ นวลนิล . การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.