ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ในช่วงการสำรวจ GAME-T IOP โดยใช้แบบจำลอง MM5

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ในช่วงการสำรวจ GAME-T IOP โดยใช้แบบจำลอง MM5
นักวิจัย : จรัญ ราชนุ้ย , มันทนา พฤกษะวัน , ธีรพัฒน์ เกษมพรรณราย , บุญเลิศ อาชีวระงับโรค , กรรวี สิทธิชีวภาค , นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ , วาสนา วงษ์รัตน์ , ชลาลัย แจ่มผล , ชัชชัย ไชยแสน , จำนง แก้วชะฎา , จิราภรณ์ วรากรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/64461
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรัญ ราชนุ้ย , มันทนา พฤกษะวัน , ธีรพัฒน์ เกษมพรรณราย , บุญเลิศ อาชีวระงับโรค , กรรวี สิทธิชีวภาค , นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ , วาสนา วงษ์รัตน์ , ชลาลัย แจ่มผล , ชัชชัย ไชยแสน , จำนง แก้วชะฎา , จิราภรณ์ วรากรณ์ . (2547). การเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ในช่วงการสำรวจ GAME-T IOP โดยใช้แบบจำลอง MM5.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรัญ ราชนุ้ย , มันทนา พฤกษะวัน , ธีรพัฒน์ เกษมพรรณราย , บุญเลิศ อาชีวระงับโรค , กรรวี สิทธิชีวภาค , นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ , วาสนา วงษ์รัตน์ , ชลาลัย แจ่มผล , ชัชชัย ไชยแสน , จำนง แก้วชะฎา , จิราภรณ์ วรากรณ์ . 2547. "การเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ในช่วงการสำรวจ GAME-T IOP โดยใช้แบบจำลอง MM5".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรัญ ราชนุ้ย , มันทนา พฤกษะวัน , ธีรพัฒน์ เกษมพรรณราย , บุญเลิศ อาชีวระงับโรค , กรรวี สิทธิชีวภาค , นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ , วาสนา วงษ์รัตน์ , ชลาลัย แจ่มผล , ชัชชัย ไชยแสน , จำนง แก้วชะฎา , จิราภรณ์ วรากรณ์ . "การเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ในช่วงการสำรวจ GAME-T IOP โดยใช้แบบจำลอง MM5."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
จรัญ ราชนุ้ย , มันทนา พฤกษะวัน , ธีรพัฒน์ เกษมพรรณราย , บุญเลิศ อาชีวระงับโรค , กรรวี สิทธิชีวภาค , นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ , วาสนา วงษ์รัตน์ , ชลาลัย แจ่มผล , ชัชชัย ไชยแสน , จำนง แก้วชะฎา , จิราภรณ์ วรากรณ์ . การเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ในช่วงการสำรวจ GAME-T IOP โดยใช้แบบจำลอง MM5. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.