ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
นักวิจัย : วสันต์ พงศาพิชญ์ , วราพรรณ ด่านอุตรา , สุเมธ ชวเดช , นพภาพร พานิช , วรรณี พฤฒิถาวร , ทวีวงศ์ ศรีบุรี , ศุภิชัย ตั้งใจตรง , สมพร กมลศิริพิชัยพร , ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร , ธเรศ ศรีสถิตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/64431
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วสันต์ พงศาพิชญ์ , วราพรรณ ด่านอุตรา , สุเมธ ชวเดช , นพภาพร พานิช , วรรณี พฤฒิถาวร , ทวีวงศ์ ศรีบุรี , ศุภิชัย ตั้งใจตรง , สมพร กมลศิริพิชัยพร , ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร , ธเรศ ศรีสถิตย์ . (2544). โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วสันต์ พงศาพิชญ์ , วราพรรณ ด่านอุตรา , สุเมธ ชวเดช , นพภาพร พานิช , วรรณี พฤฒิถาวร , ทวีวงศ์ ศรีบุรี , ศุภิชัย ตั้งใจตรง , สมพร กมลศิริพิชัยพร , ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร , ธเรศ ศรีสถิตย์ . 2544. "โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วสันต์ พงศาพิชญ์ , วราพรรณ ด่านอุตรา , สุเมธ ชวเดช , นพภาพร พานิช , วรรณี พฤฒิถาวร , ทวีวงศ์ ศรีบุรี , ศุภิชัย ตั้งใจตรง , สมพร กมลศิริพิชัยพร , ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร , ธเรศ ศรีสถิตย์ . "โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
วสันต์ พงศาพิชญ์ , วราพรรณ ด่านอุตรา , สุเมธ ชวเดช , นพภาพร พานิช , วรรณี พฤฒิถาวร , ทวีวงศ์ ศรีบุรี , ศุภิชัย ตั้งใจตรง , สมพร กมลศิริพิชัยพร , ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร , ธเรศ ศรีสถิตย์ . โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.