ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
นักวิจัย : ทรงกฤษณ์ ประภักดี , ธีรพล คังคะเกตุ , กัลยา รัตนสุทธิพงศ์ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/64357
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงกฤษณ์ ประภักดี , ธีรพล คังคะเกตุ , กัลยา รัตนสุทธิพงศ์ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . (2549). โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทรงกฤษณ์ ประภักดี , ธีรพล คังคะเกตุ , กัลยา รัตนสุทธิพงศ์ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . 2549. "โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทรงกฤษณ์ ประภักดี , ธีรพล คังคะเกตุ , กัลยา รัตนสุทธิพงศ์ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . "โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
ทรงกฤษณ์ ประภักดี , ธีรพล คังคะเกตุ , กัลยา รัตนสุทธิพงศ์ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.