ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
นักวิจัย : สมพร จองคำ , ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/64161
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมพร จองคำ , ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ . (2544). การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมพร จองคำ , ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ . 2544. "การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมพร จองคำ , ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ . "การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
สมพร จองคำ , ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ . การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.