ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)
นักวิจัย : วิโรจน์ ดาวฤกษ์ , ปัญญา จารุศิริ , ธนิศร์ วงศ์วานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/64141
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิโรจน์ ดาวฤกษ์ , ปัญญา จารุศิริ , ธนิศร์ วงศ์วานิช . (2543). การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิโรจน์ ดาวฤกษ์ , ปัญญา จารุศิริ , ธนิศร์ วงศ์วานิช . 2543. "การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิโรจน์ ดาวฤกษ์ , ปัญญา จารุศิริ , ธนิศร์ วงศ์วานิช . "การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
วิโรจน์ ดาวฤกษ์ , ปัญญา จารุศิริ , ธนิศร์ วงศ์วานิช . การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.