ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการคัดเลือกโครงการพัฒนาชนบทในระดับจังหวัด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการคัดเลือกโครงการพัฒนาชนบทในระดับจังหวัด
นักวิจัย : ยอดดวง พันธ์นรา , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/63921
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยอดดวง พันธ์นรา , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . (2536). การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการคัดเลือกโครงการพัฒนาชนบทในระดับจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ยอดดวง พันธ์นรา , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . 2536. "การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการคัดเลือกโครงการพัฒนาชนบทในระดับจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ยอดดวง พันธ์นรา , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . "การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการคัดเลือกโครงการพัฒนาชนบทในระดับจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
ยอดดวง พันธ์นรา , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการคัดเลือกโครงการพัฒนาชนบทในระดับจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2536.