ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอน พลังงานปานกลาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอน พลังงานปานกลาง
นักวิจัย : ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล , นเรศร์ จันทน์ขาว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/63917
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล , นเรศร์ จันทน์ขาว . (2536). การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอน พลังงานปานกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล , นเรศร์ จันทน์ขาว . 2536. "การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอน พลังงานปานกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล , นเรศร์ จันทน์ขาว . "การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอน พลังงานปานกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล , นเรศร์ จันทน์ขาว . การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอน พลังงานปานกลาง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2536.