ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง เกาะแรดและบริเวณใกล้เคียง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง เกาะแรดและบริเวณใกล้เคียง
นักวิจัย : สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ , สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย , ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/63875
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ , สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย , ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม . (2532). สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง เกาะแรดและบริเวณใกล้เคียง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ , สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย , ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม . 2532. "สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง เกาะแรดและบริเวณใกล้เคียง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ , สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย , ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม . "สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง เกาะแรดและบริเวณใกล้เคียง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ , สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย , ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม . สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง เกาะแรดและบริเวณใกล้เคียง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.