ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การ วิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการให้บริการทางการแพทย์โดยการจัดตั้ง ระบบการรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ระหว่างปี 2551-2553

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การ วิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการให้บริการทางการแพทย์โดยการจัดตั้ง ระบบการรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ระหว่างปี 2551-2553
นักวิจัย : ราม รังสินธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/63768
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็น การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยประชากรที่ทำการศึกษาคือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงจากการก่อ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา คือ อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึง ธันวาคม 2552 (ระยะเวลา 2 ปี) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของโครงการวิจัย การจัดตั้งระบบการรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ ในปีที่ 1 และข้อมูลปฐมภูมิในกองทัพ (1 และ 2) และฐานข้อมูลทุติยภูมิในจังหวัดชายแดนภาคใต้อื่น

บรรณานุกรม :
ราม รังสินธุ์ . (). การ วิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการให้บริการทางการแพทย์โดยการจัดตั้ง ระบบการรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ระหว่างปี 2551-2553.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ราม รังสินธุ์ . . "การ วิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการให้บริการทางการแพทย์โดยการจัดตั้ง ระบบการรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ระหว่างปี 2551-2553".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ราม รังสินธุ์ . "การ วิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการให้บริการทางการแพทย์โดยการจัดตั้ง ระบบการรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ระหว่างปี 2551-2553."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ราม รังสินธุ์ . การ วิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการให้บริการทางการแพทย์โดยการจัดตั้ง ระบบการรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ระหว่างปี 2551-2553. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .