ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
นักวิจัย : เชิดชัย โพธิ์ศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/63684
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เชิดชัย โพธิ์ศรี . (). ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เชิดชัย โพธิ์ศรี . . "ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เชิดชัย โพธิ์ศรี . "ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
เชิดชัย โพธิ์ศรี . ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .