ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (FUEL CELL) ชนิด PEMFC ขนาดใหญ่ 11 กิโลวัตต์ จำนวน 6 ชุด (66 กิโลวัตต์) เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ ที่คณะกรรมมาธิการการวิทยาศาสตร์ วุฒิสภาเป็นผู้กำหนดนโยบายและส่งเสริม

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (FUEL CELL) ชนิด PEMFC ขนาดใหญ่ 11 กิโลวัตต์ จำนวน 6 ชุด (66 กิโลวัตต์) เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ ที่คณะกรรมมาธิการการวิทยาศาสตร์ วุฒิสภาเป็นผู้กำหนดนโยบายและส่งเสริม
นักวิจัย : มรกต ชาญสำรวจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/63563
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. สร้างเซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEMFC ที่มี Active Area ของ Membrane Electrode Assembly (MEA) ขนาดพื้นที่ 330 ตารางเซนติเมตร จำนวน 6 ชุด โดยแต่ละชุดจะต้องใช้แผ่น MEA จำนวน 106 แผ่น ซึ่งให้กำลังไฟฟ้า 11 กิโลวัตต์ ที่แรงดันไฟฟ้า 63.6 โวลต์ และจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 165 แอมแปร์ ในการวิจัยนี้ต้องการ PEM เซลล์เชื้อเพลิงซึ่งให้กำลังไฟฟ้า 10.494 กิโลวัตต์ (อนุมานได้ว่า = 11 กิโลวัตต์) ที่แรงดันไฟฟ้าประมาณ 63.6 โวลต์ คือ จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 10,494 วัตต์/63.6 โวลล์ = 165 แอมแปร์ 2. สร้างและออกแบบ Bipolar Plate ซึ่งทำด้วยแผ่น Graphite โดยแต่ละแผ่นมีขนาดกว้าง 14 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร และหนา 0.6 เซนติเมตร ใช้วัสดุที่ทำแผ่นปิดหัวท้ายเป็น Engineering Plastic ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อของเซลล์, นำไฮโดรเจนและออกซิเจนมาสู่ MEA, นำน้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาออกไปจากเซลล์ และช่วยระบายความร้อน 3.สร้าง Gasket ซึ่งทำด้วยวัสดุพอลิเมอร์ที่มีขนาดกว้าง 14 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร และหนา 200 ไมโครเมตร นำมาเจาะรูเพื่อเป็นช่องให้แก๊สไฮโดรเจนไหลผ่านได้ตลอด 4. สร้างและออกแบบโต๊ะประกอบ 5. การสร้างและออกแบบโต๊ะทดสอบ 6. การสร้าง Humidifier 7. การประกอบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC จำนวน 6 ชุด โดยแต่ละชุดมีกำลังไฟฟ้า 11กิโลวัตต์ และมีน้ำหนักประมาณ 53 กิโลกรัม 8. การทดสอบ ทำการทดสอบเพื่อประเมินค่าการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงที่ประดิษฐ์ได้ โดยติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิงขนาด 11 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด และถังบรรจุแก๊สไฮโดรเจนขนาด 1,200 ลิตร มาตรฐาน เข้ากับหัวลากรถพ่วงซึ่งสามารถลากรถพ่วงขนาด 20 ที่นั่งได้ ทั้งนี้ หากนำไปใช้กับรถโดยสารขนาด 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จะต้องใช้เชื้อเพลิง จำนวน 3 ชุด ขนาด 33 กิโลวัตต์ โดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง 2 ชุด มาขับมอเตอร์ขนาด 11.4 แรงม้า จำนวน 2 ตัว พร้อมเพลาขับ 2 ชุด ส่วนเซลล์เชื้อเพลิงอีก 1 ชุด นำมาใช้สำหรับกับระบบไฮโดรลิกส์ ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศภายในรถโดยสาร

บรรณานุกรม :
มรกต ชาญสำรวจ . (2552). โครงการสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (FUEL CELL) ชนิด PEMFC ขนาดใหญ่ 11 กิโลวัตต์ จำนวน 6 ชุด (66 กิโลวัตต์) เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ ที่คณะกรรมมาธิการการวิทยาศาสตร์ วุฒิสภาเป็นผู้กำหนดนโยบายและส่งเสริม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
มรกต ชาญสำรวจ . 2552. "โครงการสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (FUEL CELL) ชนิด PEMFC ขนาดใหญ่ 11 กิโลวัตต์ จำนวน 6 ชุด (66 กิโลวัตต์) เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ ที่คณะกรรมมาธิการการวิทยาศาสตร์ วุฒิสภาเป็นผู้กำหนดนโยบายและส่งเสริม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
มรกต ชาญสำรวจ . "โครงการสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (FUEL CELL) ชนิด PEMFC ขนาดใหญ่ 11 กิโลวัตต์ จำนวน 6 ชุด (66 กิโลวัตต์) เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ ที่คณะกรรมมาธิการการวิทยาศาสตร์ วุฒิสภาเป็นผู้กำหนดนโยบายและส่งเสริม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
มรกต ชาญสำรวจ . โครงการสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (FUEL CELL) ชนิด PEMFC ขนาดใหญ่ 11 กิโลวัตต์ จำนวน 6 ชุด (66 กิโลวัตต์) เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ ที่คณะกรรมมาธิการการวิทยาศาสตร์ วุฒิสภาเป็นผู้กำหนดนโยบายและส่งเสริม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.