ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามผลการพัฒนาทางสังคม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามผลการพัฒนาทางสังคม
นักวิจัย : นฤมล บรรจงจิตร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/63512
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นฤมล บรรจงจิตร์ . (2543). การติดตามผลการพัฒนาทางสังคม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล บรรจงจิตร์ . 2543. "การติดตามผลการพัฒนาทางสังคม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล บรรจงจิตร์ . "การติดตามผลการพัฒนาทางสังคม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
นฤมล บรรจงจิตร์ . การติดตามผลการพัฒนาทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.