ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย
นักวิจัย : นฤมล บรรจงจิตร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/63511
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล บรรจงจิตร์ . (2542). การวิจัยตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล บรรจงจิตร์ . 2542. "การวิจัยตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล บรรจงจิตร์ . "การวิจัยตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
นฤมล บรรจงจิตร์ . การวิจัยตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.