ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)
นักวิจัย : ปัญญา จารุศิริ , Liu Bojun
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/63460
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัญญา จารุศิริ , Liu Bojun . (). การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปัญญา จารุศิริ , Liu Bojun . . "การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปัญญา จารุศิริ , Liu Bojun . "การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ปัญญา จารุศิริ , Liu Bojun . การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .