ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถังขยะอัจฉริยะ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถังขยะอัจฉริยะ
นักวิจัย : เปรมจิต ลิมปะพันธ์
คำค้น : โครงงานวิทยาศาสตร์ , ถังขยะอัจฉริยะ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/61415
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เปรมจิต ลิมปะพันธ์ . (2552). โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถังขยะอัจฉริยะ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เปรมจิต ลิมปะพันธ์ . 2552. "โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถังขยะอัจฉริยะ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เปรมจิต ลิมปะพันธ์ . "โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถังขยะอัจฉริยะ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
เปรมจิต ลิมปะพันธ์ . โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถังขยะอัจฉริยะ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.