ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการที่อยู่อาศัยในวัยสูงอายุ ของผู้ที่ทำงานบริษัทชั้นนำในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการที่อยู่อาศัยในวัยสูงอายุ ของผู้ที่ทำงานบริษัทชั้นนำในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : บัญชา บูรณสิงห์
คำค้น : ที่อยู่อาศัย -- ความพอใจของผู้อยู่อาศัย , ผู้สูงอายุ -- การดำเนินชีวิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746361538 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16623
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินชีวิต ลักษณะทางสังคม-เศรษฐกิจ ความต้องการที่อยู่อาศัยในวัยสูงอายุและความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนผู้สูงอายุ ของผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุ คือมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่ทำงานในบริษัทชั้นนำ เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 50-55 ปี มีสถานภาพสมรส มีบุตรไม่เกิน 3 คน สมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 5 คน มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในกรุงเทพฯ การศึกษาส่วนใหญ่ต่ำกว่าปริญญาตรี เนื่องจากสมัยก่อนไม่นิยมศึกษาสูงมากนัก ส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง มีรายได้ครอบครัว 20,000-50,000 บาท ต่อเดือน ลักษณะการดำเนินชีวิต ส่วนใหญ่ใช้เวลานอกเหนือจากการทำงานโดยการพักผ่อนอยู่กับบ้านไม่นิยมทำกิจกรรมนอกบ้าน นอกจากการไปห้างสรรพสินค้า เพื่อซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ งานอดิเรกจะเป็นการปลูก-ดูแลต้นไม้ การเล่นกีฬาไม่นิยมเล่นกีฬาเป็นประจำ ความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งคิดจะซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ สำหรับเป็นบ้านพักผ่อน (บ้านหลังที่ 2) เพื่อใช้ชีวิตนอกเหนือจากบ้านหลังปัจจุบันและใช้ชีวิตเมื่อถึงวัยเกษียณอายุ ซึ่งเป็นความต้องการที่ไม่จำเป็นมากนัก (Housing Want) ลักษณะบ้านที่ต้องการ คือ บ้านเดี่ยวหรือสวนเกษตรในต่างจังหวัดระดับราคา 750,000-1,500,000 บาท โดยทำเลตั้งเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาเลือกซื้อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีการจัดสร้างชุมชนผู้สูงอายุโดยเฉพาะและคิดว่าจะไปอยู่ถ้ามีชุมชนผู้สูงอายุที่ตนเองมีความพึงพอใจ โดยมีข้อพิจารณาเรียงลำดับ ได้แก่ การดูแลสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ สภาพแวดล้อมที่สงบสุขและปลอดภัย สังคมเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกัน และราคาบ้าน-ค่าบริการที่สมเหตุผล ลักษณะของชุมชนผู้สูงอายุควรเป็นบ้านกลุ่มชั้นเดียว (Single-Stored Cluster House) อยู่ในเขตปริมณฑล ควรซื้อเป็นกรรมสิทธิ์และอยู่คนเดียวโดยไม่มีผู้อาศัยร่วม ควรมีบริการด้านแพทย์-พยาบาล อาหาร ทำความสะอาด ซักรีดเสื้อผ้า และรถรับ-ส่งไปที่ต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรมี ได้แก่ โรงพยาบาล-คลินิก สวนสุขภาพ ศูนย์กายภาพบำบัด สวนพักผ่อนและห้องปฏิบัติธรรม

บรรณานุกรม :
บัญชา บูรณสิงห์ . (2539). ความต้องการที่อยู่อาศัยในวัยสูงอายุ ของผู้ที่ทำงานบริษัทชั้นนำในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บัญชา บูรณสิงห์ . 2539. "ความต้องการที่อยู่อาศัยในวัยสูงอายุ ของผู้ที่ทำงานบริษัทชั้นนำในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บัญชา บูรณสิงห์ . "ความต้องการที่อยู่อาศัยในวัยสูงอายุ ของผู้ที่ทำงานบริษัทชั้นนำในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
บัญชา บูรณสิงห์ . ความต้องการที่อยู่อาศัยในวัยสูงอายุ ของผู้ที่ทำงานบริษัทชั้นนำในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.