ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรายงานเหตุการณ์ประเภทข่าวเบาในหนังสือพิมพ์รายวันกับลักษณะการวางกรอบของสื่อ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรายงานเหตุการณ์ประเภทข่าวเบาในหนังสือพิมพ์รายวันกับลักษณะการวางกรอบของสื่อ
นักวิจัย : ปณิธี สายสงเคราะห์
คำค้น : การสื่อข่าวและการเขียนข่าว , ข่าวหนังสือพิมพ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16525
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาว่าการวางกรอบข่าวเบาของหนังสือพิมพ์ต่อเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางกรอบเนื้อหาข่าวเบา การวิจัยครั้งนี้เป็นการทำวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาการวิเคราะห์ตัวบท ศึกษาหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยแนวประชานิยม 2 ชื่อฉบับ คือ ไทยรัฐและเดลินิวส์ ตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึง 31 พฤษภาคม 2551 และการสัมภาษณ์เจาะลึกบรรณาธิการข่าวหน้าหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า สำหรับหนังสือพิมพ์แนวประชานิยม การวางกรอบข่าวเบาของหนังสือพิมพ์ต่อเหตุการณ์ลักษณะเดียวกัน แม้จะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกัน ก็ยังมีการวางกรอบข่าวที่แตกต่างกัน ในทางกลับกัน หากเป็นข่าวเดียวกัน ในหนังสือพิมพ์ประเภทเดียวกัน แม้จะต่างฉบับกัน ก็มีการวางกรอบที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งการวางกรอบข่าวจากสื่อจะเป็นเช่นไรนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ปัจจัยด้านรายละเอียดเหตุการณ์ ณ เวลาที่เกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุ ประกอบกับรายละเอียดของตัวผู้ตกเป็นข่าว ปัจจัยด้านคุณค่าข่าว ปัจจัยด้านทัศนคติของนักข่าวและบรรณาธิการ ปัจจัยด้านการระบุสาเหตุของผู้สื่อข่าว และปัจจัยด้านนโยบายองค์กร

บรรณานุกรม :
ปณิธี สายสงเคราะห์ . (2552). การรายงานเหตุการณ์ประเภทข่าวเบาในหนังสือพิมพ์รายวันกับลักษณะการวางกรอบของสื่อ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปณิธี สายสงเคราะห์ . 2552. "การรายงานเหตุการณ์ประเภทข่าวเบาในหนังสือพิมพ์รายวันกับลักษณะการวางกรอบของสื่อ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปณิธี สายสงเคราะห์ . "การรายงานเหตุการณ์ประเภทข่าวเบาในหนังสือพิมพ์รายวันกับลักษณะการวางกรอบของสื่อ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ปณิธี สายสงเคราะห์ . การรายงานเหตุการณ์ประเภทข่าวเบาในหนังสือพิมพ์รายวันกับลักษณะการวางกรอบของสื่อ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.