ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนในการควบคุมและเฝ้าระวังของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนในการควบคุมและเฝ้าระวังของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : บพิตร ไชยนอก
คำค้น : ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร์) , คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สาธิต วงศ์ประทีป , ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16524
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

นำเสนอการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนในการควบคุมและเฝ้าระวังของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และลดเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์ข้อมูลหยุดทำงาน อันเนื่องจากสภาพแวดล้อมมีปัญหาให้น้อยที่สุด การพัฒนาเริ่มจากนำเทคนิคทางด้านวิศวกรรมการใช้งานเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อตรวจสอบหาปัญหาเกี่ยวกับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของสภาพแวดล้อมที่สำคัญของศูนย์ข้อมูล ได้แก่ ระบบป้องกันและดับเพลิง ระบบทำความเย็น ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยเทคนิคที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี้คือ การวิเคราะห์งานและผู้ใช้ ระเบียบวิธีการถามความเห็นของผู้ใช้ และการประเมินเวลาในการทำภารกิจด้วยแบบจำลองเคแอลเอ็ม และนำปัญหาที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมช่วยสอน เพื่อนำไปทดลองใช้งานกับศูนย์ข้อมูลของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยใช้วิศวกรจำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า เมื่อประยุกต์เทคนิคทางด้านวิศวกรรมการใช้งานตั้งแต่เริ่มพัฒนาโปรแกรม ทำให้โปรแกรมมีการใช้งานที่ดีขึ้น ง่ายในการเรียนรู้วิธีการใช้งาน ง่ายในการจดจำวิธีการใช้งาน ช่วยลดความผิดพลาดในการใช้งาน และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งาน โดยได้เปรียบเทียบจากคุณสมบัติของการใช้งานและเวลาที่ใช้ จากแบบสอบถามพบว่าสามารถปรับปรุงการใช้งานโดยรวมได้ดีขึ้นโดยเฉลี่ย 17.52% และจากแบบจำลองเคแอลเอ็มพบว่า สามารถลดเวลาในการทำภารกิจลงโดยเฉลี่ย 35.94%

บรรณานุกรม :
บพิตร ไชยนอก . (2552). การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนในการควบคุมและเฝ้าระวังของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บพิตร ไชยนอก . 2552. "การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนในการควบคุมและเฝ้าระวังของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บพิตร ไชยนอก . "การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนในการควบคุมและเฝ้าระวังของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
บพิตร ไชยนอก . การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนในการควบคุมและเฝ้าระวังของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.