ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการสร้างและขยายความมีชื่อเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิงของสื่อมวลชนไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสร้างและขยายความมีชื่อเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิงของสื่อมวลชนไทย
นักวิจัย : นันท์ธนา สุรเสวี
คำค้น : นักเทนนิส , บุคคลมีชื่อเสียง , สื่อมวลชน -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิตติ กันภัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16873
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการที่สื่อมวลชนไทยสร้างและขยายความมีชื่อเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิง เปรียบเทียบความแตกต่างของการสร้างและขยายชื่อเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิง รวมถึงวิเคราะห์บทบาทของสื่อมวลชนไทยในกระบวนการสร้างและขยายความมีชื่อเสียง โดยศึกษาจากสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ อินเทอร์เน็ต มีเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสร้างชื่อเสียงให้กับนักกีฬาชายและหญิงมี 3 ขั้นตอนคือ 1) การคัดเลือก 2) การนำเสนอ และ 3) การให้พื้นที่และความถี่ในการแพร่กระจาย โดยการคัดเลือกมีเกณฑ์ดังนี้ คือ แหล่งข่าว ความสามารถ ผลงาน อันดับโลก ความนิยมทั้งในและต่างประเทศ บุคลิกภาพดึงดูดใจ และ ความชอบของตัวนักข่าว ทั้งนี้หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้างต้นได้รับอิทธิพลของสื่อจากต่างประเทศในการนำเสนอเรื่องราวของนักกีฬาโดยมีจุดมุ่งหมายทางการตลาด ความแตกต่างในประเด็นการคัดเลือกของนักเทนนิสชายและหญิงนั้น พบว่า ในประเด็นของนักเทนนิสชายจะไม่สนใจเรื่องบุคลิกภาพหน้าตาที่ดึงดูดใจ แต่สำหรับผู้หญิงนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหลัก โดยผู้หญิงที่มีหน้าตาและบุคลิกที่ดึงดูดใจจะถูกเลือกมานำเสนอเป็นอันดับต้น ในขณะที่ผู้หญิงหน้าตาไม่ดีต้องใช้ความสามารถและผลงานที่โดดเด่น จึงจะสามารถถูกคัดเลือกมานำเสนอ การนำเสนอภาพนักเทนนิสผ่านสื่อมวลชนสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งรายงานข่าว รายงานพิเศษ บทความ และบทวิจารณ์ต่างๆ ซึ่งจะสามารถนำเสนอแง่มุมให้กับนักเทนนิสได้หลากหลาย โดยมีการใช้ภาษาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก และภาพข่าวที่เน้นการดึงดูดความสนใจ โดยมีประเด็นการนำเสนอดังนี้คือ ความสามารถ ผลงาน บุคลิกภาพดึงดูดใจ หน้าตา ภาพหลุด เรื่องตลก นิสัย และอารมณ์ต่างๆของนักเทนนิส เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้นักเทนนิสเหล่านั้นดูโดดเด่น เป็นที่สนใจ และเป็นที่จดจำได้ง่าย ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบการนำเสนอภาพนักเทนนิสชาย และหญิงก็จะพบประเด็นแตกต่างคือ การนำเสนอนักเทนนิสชายจะไม่พบประเด็นเรื่องของบุคลิกภาพดึงดูดใจ เหมือนในนักเทนนิสหญิง ในขณะที่นักเทนนิสหญิงด้วยกันที่มีความแตกต่างในเรื่องของหน้าตา จะพบว่านักเทนนิสหญิงที่หน้าตาไม่ดีนั้น ต้องใช้ผลงานและความแข็งแกร่งมาเป็นตัวผลักดันมากกว่านักเทนนิสหญิงที่มีหน้าตาดี ส่วนเรื่องทางเพศจะถูกนำเสนอให้เป็นไปแบบตลกขบขันเสียมากกว่า ผิดกับนักเทนนิสหน้าตาดีที่มีการนำเสนอเพื่อมุ่งเน้นความเซ็กซี่ ดึงดูดใจ บทบาทของสื่อมวลชนที่พบเรียงตามลำดับความสำคัญ คือ บทบาทในการนำเสนอ การคัดเลือก การให้ข้อมูลข่าวสาร การเป็นผู้ให้ความหมาย การประเมินคุณค่า การให้พื้นที่ข่าวและการแผยแพร่ และการเป็นเครื่องมือของการตลาด

บรรณานุกรม :
นันท์ธนา สุรเสวี . (2551). กระบวนการสร้างและขยายความมีชื่อเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิงของสื่อมวลชนไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันท์ธนา สุรเสวี . 2551. "กระบวนการสร้างและขยายความมีชื่อเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิงของสื่อมวลชนไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันท์ธนา สุรเสวี . "กระบวนการสร้างและขยายความมีชื่อเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิงของสื่อมวลชนไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
นันท์ธนา สุรเสวี . กระบวนการสร้างและขยายความมีชื่อเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิงของสื่อมวลชนไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.