ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาบริเวณโดยรอบจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนร่วมมักกะสัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาบริเวณโดยรอบจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนร่วมมักกะสัน
นักวิจัย : ชณัฐ กาญจนะ
คำค้น : โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าสายสีแดง , การขนส่งมวลชน , รถไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนิต ภู่จินดา , จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16800
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

พื้นที่บริเวณโดยรอบจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนร่วมมักกะสันหรือโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าสายสีแดง (Airport Link) เชื่อมต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมายังสถานีมักกะสัน ซึ่งรูปแบบของสถานีมักกะสันเป็นสถานีที่มีรูปแบบการจองบัตรโดยสารเดินทางที่สถานีได้เลย (City Air Terminal) โดยไม่ต้องจองบัตรโดยสารที่สนามบิน จากศักยภาพของสถานีมักกะสัน ทำให้พื้นที่ภายในโครงการมีการพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคมและศูนย์กลางธุรกิจใหม่ รวมทั้งสร้างความเป็นเมืองน่าอยู่ในฐานะเป็นประตูสู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งขอบเขตของโครงการเริ่มต้นตั้งแต่ถนนราชปรารภถึงถนนรัชดาภิเษก โดยภายในโครงการประกอบด้วย ศูนย์การค้าคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงแรม พื้นที่เช่าสำหรับพาณิชย์ ศูนย์แฟชั่นขนาดใหญ่ (Bangkok Fashion Mart) ศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ (Exhibition Center) ศูนย์สุขภาพ (Health Mart) และศูนย์กลางการขายอุปกรณ์ชุดเครื่องครัว (World Kitchen Mart) เป็นต้น ด้วยอิทธิพลของโครงการโครงสร้างพื้นที่ฐานขนาดใหญ่ (Mega Project) อย่างสถานีที่มีรูปแบบการจองบัตรโดยสารเดินทางที่สถานี (City Air Terminal) ส่งผลให้ผู้คนและยานพาหนะจำนวนมากเข้ามาใช้งานพื้นที่โครงการ และต่อเนื่องออกมายังพื้นที่รอบๆ ที่อยู่นอกโครงการ แต่เนื่องจากพื้นที่ในปัจจุบันมีพื้นที่ที่มีรูปแบบกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่มีสภาพเสื่อมโทรม มีที่ว่างที่ไม่ได้ใช้งาน ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานการสัญจรไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบใหม่และโครงการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ได้เพียงพอกับความต้องการการใช้พื้นที่โดยรอบสถานี จึงทำให้นำไปสู่วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาว่า รูปแบบกิจกรรมของพื้นที่และระบบโครงสร้างพื้นฐานการสัญจรรูปแบบใดที่จะสามารถรองรับกับปริมาณของผู้คนและยานพาหนะที่จะเข้ามาใช้งานบริเวณโดยรอบจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนร่วมมักกะสันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้พื้นที่เกิดจินตภาพที่ดีของความเป็นเมืองน่าอยู่ในฐานะเป็นประตูสู่กรุงเทพมหานครได้ แนวทางในการออกแบบโดยรองรับหลักการของ TOD (Transit Oriented Development) ของโครงการศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนร่วมมักกะสันหรือโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าสายสีแดง (Airport Link) ที่เกิดขึ้น เพื่อทำการพัฒนาพื้นที่รอบๆ โครงการให้เกิดการเชื่อมโยงกับพื้นที่รอบข้างและบริเวณอื่นๆ โดยรอบโครงการ นอกจากนี้ทำการพัฒนาพื้นที่ให้มีรูปแบบกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และระบบโครงสร้างพื้นฐานการสัญจรให้มีความสอดคล้องเหมาะสมและสามารถรองรับกับปริมาณความต้องการเชิงพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ

บรรณานุกรม :
ชณัฐ กาญจนะ . (2552). แนวทางการพัฒนาบริเวณโดยรอบจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนร่วมมักกะสัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชณัฐ กาญจนะ . 2552. "แนวทางการพัฒนาบริเวณโดยรอบจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนร่วมมักกะสัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชณัฐ กาญจนะ . "แนวทางการพัฒนาบริเวณโดยรอบจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนร่วมมักกะสัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ชณัฐ กาญจนะ . แนวทางการพัฒนาบริเวณโดยรอบจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนร่วมมักกะสัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.