ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลยุทธ์การจัดเส้นทางใหม่แบบมัลติคาสต์สำหรับการจัดเส้นทางของทรีแบบพลวัต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลยุทธ์การจัดเส้นทางใหม่แบบมัลติคาสต์สำหรับการจัดเส้นทางของทรีแบบพลวัต
นักวิจัย : ปรัชญา ใจสุทธิ
คำค้น : การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ , การแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) , การสื่อสารแบบสื่อประสม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เชาวน์ดิศ อัศวกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16346
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

เสนอกลไกการปรับปรุงสมรรถนะสำหรับการสร้างและจัดการทรีอย่างพลวัต ภายในโครงข่ายแบบสูญเสียสำหรับบริการเดียว หลักการที่ใช้อยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์สำหรับการจัดเส้นทางทรีใหม่อย่างเหมาะสม ของเซสชันบนโครงข่ายส่วนตัวเสมือนแบบมัลติคาสต์ตามเซตของเหตุการณ์ที่ใช้กระตุ้น โดยเฉพาะเมื่อมีความต้องการเข้าและออกใหม่ของวีพีเอ็น การจัดเส้นทางทรีแบบเป็นลำดับ (sequential tree routing: STR) และการจัดเส้นทางทรีเผื่อเลือกอย่างพลวัต (dynamic alternative tree routing: DATR) ซึ่งนำเสนอใหม่ในที่นี้ได้ถูกรวมเข้ากับกลยุทธ์การจัดเส้นทางใหม่ ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของข่ายเชื่อมโยงโดยขึ้นอยู่กับกรอบแนวคิดของ ฟังก์ชันแบนด์วิดท์ประสิทธิผลที่เป็นที่รู้จักกันดี โดยวิทยานิพนธ์นี้ได้ทดสอบวิธีการจัดเส้นทางทรีใหม่ ทั้งกรณีเมื่อมีการเรียกเข้า (arrival-triggering tree rerouting: ATRR) และการเรียกออก (departure-triggering tree rerouting: DTRR) ของเซสชันเพื่อนำไปใช้ร่วมกับการจัดเส้นทางทรีแบบ STR และแบบ DATR การทดสอบในที่นี้ได้รวมถึงรูปแบบการผสมผสานการจัดเส้นทางทรี ร่วมกับการจัดเส้นทางทรีใหม่ใน 6 ลักษณะ ได้แก่ ATRR-STR, ATRR-DATR, STR-ATRR, DATR-ATRR, DTRR&STR และ DTRR&DATR โดยเปรียบเทียบกับ STR และ DATR หลักการร่วมกันคือ การพยายามย้ายเซสชันที่ใช้งานอยู่บนทรีเผื่อเลือกในขณะนั้นกลับไปยังทรีที่เหมาะสมที่สุด และมีต้นทุนต่ำกว่า จากผลการทดลองสรุปได้ว่า การจัดเส้นทางทรีใหม่ช่วยทำให้โครงข่ายจัดการกับเซสชันมัลติคาสต์ได้ดีขึ้น โดยจะทำให้ลดค่าโอกาสการปฏิเสธเซสชันลงได้ในทุกกรณีที่ทดสอบ ค่าโอกาสการปฏิเสธเซสชันที่ลดลงนั้นมีนัยสำคัญสำหรับกรณีของ STR มากกว่าสำหรับกรณีของ DATR อย่างไรก็ตามการปรับปรุงสมรรถนะของการจัดเส้นทางทรีที่ได้มานั้น ต้องแลกเปลี่ยนมาด้วยความซับซ้อนของขั้นตอนวิธีที่เพิ่มขึ้นในรูปของสัดส่วนการจัดเส้นทางเผื่อเลือก และสัดส่วนการจัดเส้นทางใหม่ที่จะต้องเพิ่มขึ้นตามโดยเฉพาะสำหรับกรณีของ STR ส่วนกรณีของ DATR นั้นจากผลการทดลองที่ได้ทำให้พบว่า DATR สามารถทำงานตามลำพังได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งการจัดเส้นทางทรีใหม่ และดังนั้นไม่ทำให้เกิดความซับซ้อนของระบบเพิ่มเติม ผลที่ได้ในวิทยานิพนธ์นี้จึงคาดหวังได้ว่าจะเป็นการเสนอแนะแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ ในการจัดการเส้นทางทรีในทางปฏิบัติได้

บรรณานุกรม :
ปรัชญา ใจสุทธิ . (2552). การศึกษากลยุทธ์การจัดเส้นทางใหม่แบบมัลติคาสต์สำหรับการจัดเส้นทางของทรีแบบพลวัต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรัชญา ใจสุทธิ . 2552. "การศึกษากลยุทธ์การจัดเส้นทางใหม่แบบมัลติคาสต์สำหรับการจัดเส้นทางของทรีแบบพลวัต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรัชญา ใจสุทธิ . "การศึกษากลยุทธ์การจัดเส้นทางใหม่แบบมัลติคาสต์สำหรับการจัดเส้นทางของทรีแบบพลวัต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ปรัชญา ใจสุทธิ . การศึกษากลยุทธ์การจัดเส้นทางใหม่แบบมัลติคาสต์สำหรับการจัดเส้นทางของทรีแบบพลวัต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.